Category : บอตสวานา

บอตสวานาแอฟริกา

ท่องเที่ยวบอสวานา หรือบอตสวานา ชมธรรมชาติสัตว์ป่า

kittithat uthangsang
ท่องเที่ยวบอสวานา หรือบอตสวานา ชมธรรมชาติสัตว์ป่า เที่ยวบอตสวานา หรือบอสวานาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแอฟริกา เป็นอีกประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดกับประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ รวมทั้งแอฟริกาใต้ นามิเบีย แซมเบีย และซิมบับเว บอสวานามีเมืองหลวงคือกาโบโรเน มีความสำคัญและเป็นหนึ่งในเมืองที่ทันสมัยที่สุด ในขั้นต้น ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษแห่งหนึ่ง ภาษาราชการที่ใช้คือภาษาอังกฤษ และมีสถานที่ท่องเที่ยวบอสวานาที่สวยงามและน่าสนใจมากมายที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเหมือนกันกับชาวอังกฤษตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำ Okavango และทะเลทราย Kalahari มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากมากมากมาย นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของ UNESCO เรามาทัวร์เที่ยวบอสวานา...