Category : ยูกันดา

ยูกันดาแอฟริกา

เที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ชมวัฒนธรรม ท่องเที่ยวยูกันดา

kittithat uthangsang
เที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ชมวัฒนธรรม ท่องเที่ยวยูกันดา ยูกันดาเป็นประเทศที่เหมาะกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ยูกันดามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกหลายแห่ง รวมทั้งมีทะเลสาบที่สวยงาม ทั้งยังมีอุทยานแห่งชาติที่สมบูรณ์สวยงาม รวมทั้งมีทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยวที่มากพอ ได้มาตรฐานในการให้บริการนักท่องเที่ยว เรามาทัวร์เที่ยวยูกันดาไปด้วยกัน ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่ห้ามพลาดกันบ้าง สุสานคาสุบิ (Kasubi Tomb) สุสาน Kasubi เป็นสุสานที่สร้างขึ้นเพื่อฝังศพของกษัตริย์ ตั้งอยู่บนเนินเขา Kabutsu ในเมืองกัมปา สุสานแห่งนี้เป็นศาลเจ้าทางจิตวิญญาณของราชวงศ์บูกันดา และเนื่องจากเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญ ยังมีความโดดเด่นในสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนที่ใดในโลก...