Category : แทนซาเนีย

แทนซาเนียแอฟริกา

เที่ยวแทนซาเนีย ส่องสัตว์ป่าย้ายถิ่นฐาน ชมธรรมชาติ

kittithat uthangsang
เที่ยวแทนซาเนีย ส่องสัตว์ป่าย้ายถิ่นฐาน ชมธรรมชาติ ท่องเที่ยวแทนซาเนีย ประเทศในทวีปแอฟริกา ที่นี่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันเก่าแก่ยาวนาน และยังภูมิประเทศ ธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวแทนซาเนียมีมากมาย ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของแทนซาเนียได้แก่ภูเขาไฟซึ่งการทับถมของเถ้าและลาวาทำให้มีความสูงกว่าห้าพันเมตร อุทยานแห่งชาติที่มีจุดชมวิวสวยงาม และกิจกรรมดูการย้ายถิ่นฐานของสัตว์ป่า เรามาทัวร์เที่ยวแทนซาเนียไปด้วยกัน มีสถานที่ท่องเที่ยวไหนไม่ควรพลาดกันบ้าง อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ (Serengeti National Park) อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสะวันนาระดับโลกที่กว้างใหญ่ผสมผสานกับสัตว์ที่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระนับล้าน ๆ ตัว สัตว์ที่พบมากที่สุดคือวิลเดอบีสต์ซึ่งคล้ายกับวัวควาย และฝูงสิงโต...