Category : แอลจีเรีย

แอฟริกาแอลจีเรีย

ทัวร์เที่ยวแอลจีเรีย ดินแดนแห่งทะเลและทะเลทราย

kittithat uthangsang
ทัวร์เที่ยวแอลจีเรีย ดินแดนแห่งทะเลและทะเลทราย แอลจีเรีย หรือในชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย เป็นประเทศที่มีชื่อเสียง และรู้จักกันในชื่อของ “ดินแดนแห่งทะเลและทราย” ตั้งอยู่ในในทวีปแอฟริกาเหนือ เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซูดาน ความพิเศษของแอลจีเรียคือเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเสน่ห์ด้วยความงามของทะเลสีฟ้าคราม การขี่อูฐบนผืนทรายที่แผดเผา อุดมไปด้วยทิวทัศน์ชายฝั่งที่สวยงาม “เมดิเตอร์เรเนียน” ขนานกับ “แอตลาส” ซึ่งเป็นแนวยาวทอดยาวไปทางตอนเหนือของทวีป ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายในแอลจีเรีย มาทัวร์เที่ยวแอลจีเรียกัน เมืองจามิลาโบราณ (Djémila) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบนภูเขาเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแอลเจียร์ ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตการปกครองบางส่วนของเมือง Constantinois...