Category : โตโก

แอฟริกาโตโก

ท่องเที่ยวโตโก เที่ยวธรรมชาติ หมู่บ้านมรดกโลก

kittithat uthangsang
ท่องเที่ยวโตโก เที่ยวธรรมชาติ หมู่บ้านมรดกโลก เที่ยวโตโก โตโกเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก มีพรมแดนติดกับหลายประเทศ เช่น เบนินและบูร์กินาฟาโซในที่ราบสูงกินี และอ่าวกินีทางตอนใต้ เดิมเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส มีสถาปัตยกรรมและประเพณีวัฒนธรรมฝรั่งเศสมากมายที่ฝังอยู่ในนั้นก่อนที่จะได้รับเอกราชในภายหลัง โดยมีโลเมเป็นเมืองหลวง มีสถานที่ท่องเที่ยวโตโกที่สวยงามและมีความสำคัญในหลายสถานที่ มีทะเลสาบโตโกถือเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มากในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งทำมาหากินที่สำคัญของชาวโตโกอีกด้วย ด้าน Togo Hill เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ งดงามและน่าไปเยือน เช่นเดียวกับ Agua Hill มีความชันและเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามมาก สำหรับหมู่บ้าน...